“Συνάντηση” Βιωματική Ομάδα Κοινωνικής Εμπειρίας και Μάθησης για παιδιά 11 – 14 ετών

Η μετάβαση από την παιδική στην πρώιμη εφηβική ηλικία αποτελεί μια σημαντική αναπτυξιακή φάση. Βασικός στόχος αυτής της ηλικίας είναι η δημιουργία θετικών σχέσεων με συνομηλίκους και η διαμόρφωση της κοινωνικής ταυτότητας. Η ανάπτυξη του εαυτού και η αυτο-εικόνα εξαρτώνται από τις κοινωνικές εμπειρίες του ανθρώπου και συνδέονται άρρηκτα με τις ευκαιρίες που έχει κανείς να αναπτύξει το ρεπερτόριο των ρόλων του.

Σε αυτό το στάδιο που τα παιδιά δοκιμάζουν νέους, πιο αυτόνομους ρόλους, διατηρούν έντονη την ανάγκη τους για αποδοχή και υποστήριξη. Οι σχέσεις και οι συνδέσεις με τους Σημαντικούς Άλλους & τον Κόσμο διαμορφώνουν το πεδίο όπου τα παιδιά εξερευνούν, ανακαλύπτουν και συνθέτουν τις πτυχές του εαυτού τους.

Η Βιωματική Ομάδα Κοινωνικής Εμπειρίας & Μάθησης, “Συνάντηση” δημιουργείται για να υποδεχθεί παιδιά ηλικίας 11-14 ετών σε εβδομαδιαία βάση.

Με οδηγό την παιδαγωγική, τη φιλοσοφία & τη μέθοδο του ψυχοδράματος η ομάδα θα συν-δημιουργήσει μια κοινότητα αποδοχής, φροντίδας & αλληλεγγύης. Θα δημιουργήσει το χώρο που θα συνοδεύσει τα παιδιά στην εξερεύνηση και διαμόρφωση της εφηβικής τους ταυτότητας, μέσα από τη σύνδεση με τον εαυτό τους, τους σημαντικούς άλλους και τον κόσμο.

Για πληροφορίες & εγγραφές: Ιωάννα Πετρίτση, 6936125326.