Βιωματική Ομάδα Γονέων στην Ακαδημία Γονέων του Big Bang School

Το Ψυχόδραμα στην Εκπαίδευση συμμετέχει στην Ακαδημία Γονέων του Big Bang School με βιωματικές ομάδες γονέων που απευθύνονται σε όλους τους γονείς.

Η Ομάδα Ψυχοδράματος για Γονείς δημιουργείται για να υποδεχθεί όσους και όσες επιθυμούν να ενταχθούν σε ένα βιωματικό πλαίσιο ανακάλυψης και εξέλιξης του γονεϊκού τους ρόλου.

Το ψυχόδραμα ορίστηκε από τον εμπνευστή του, J.L. Moreno στις αρχές του 20ου αιώνα, ως “μια επιστημονική εξερεύνηση της αλήθειας διαμέσου της δραματικής μεθόδου”. Συνδέεται άρρηκτα με την εκπαίδευση και την ανάγκη των ανθρώπων να αναζητούν τρόπους να είναι δημιουργικοί και αυθόρμητοι μέσα στους διάφορους κοινωνικούς ρόλους που επιτελούν. 

Η ομάδα θα εξερευνήσει:

  • το τοπίο της σχέσης γονέα /-ων και παιδιού & τα δυναμικά που αναπτύσσονται μεταξύ τους
  • το γονεϊκό ρόλο και τις ποιότητές του
  • την επίδραση που έχει η σχέση παιδιού και γονέα/-ων στη ζωή του παιδιού σε κοινωνικό, συναισθηματικό και γνωστικό επίπεδο
  • την εξέλιξη της σχέσης γονέα/ -ων και παιδιού στο πέρασμα του χρόνου και την έννοια της αλλαγής

Η ομάδα γονέων πραγματοποιεί συναντήσεις διάρκειας 2 ωρών, ανά δύο εβδομάδες σε προκαθορισμένες ημερομηνίες μέσα στο μήνα.