“Το κοινωνικό μου άτομο”

Μια μικρή ομάδα προσώπων, ιδεών, ζώων και αντικειμένων με τα οποία συνδεόμαστε συναισθηματικά με θετικό, αρνητικό ή ουδέτερο τρόπο σχηματίζουν το κοινωνικό μας άτομο. To κοινωνικό άτομο σύμφωνα με τον J.L. Moreno, αποτελεί το μικρότερο κύτταρο της κοινωνίας και ακολουθώντας τις εξελίξεις στη ζωή μας είναι διαρκώς μεταβαλλόμενο και δυναμικό.

Για τη γραπτή αποτύπωση του κοινωνικού μας ατόμου τοποθετούμε το όνομά μας στο κέντρο ενός χαρτιού και γύρω γύρω τον καθέναν, την καθεμιά και το καθετί με το οποίο συνδεόμαστε συναισθηματικά και διαμορφώνει το τοπίο των σχέσεών μας. Το πόσο κοντά ή μακριά τοποθετούμε αυτά τα πρόσωπα ή/και στοιχεία αποτυπώνει τη συναισθηματική εγγύτητα ή απόσταση που χαρακτηρίζει τη σχέση μας μαζί του/της.

Η αποτύπωση του κοινωνικού ατόμου είναι μια δραστηριότητα που τα παιδιά απολαμβάνουν. Αποτελεί γι’ αυτά ένα παιχνίδι αυτοανακάλυψης του σχήματος που δημιουργούν οι κοντινές σχέσεις τους με τους Σημαντικούς Άλλους, Πρόσωπα, Ιδέες, Ζώα και Αντικείμενα στο εδώ και τώρα.

Καθώς τα παιδιά παρατηρούν το σχήμα αυτό αυξάνουν την επίγνωσή τους για την ποιότητα των σχέσεων που διατηρούν με τα πρόσωπα της οικογένειάς τους, αλλά και τις επιλογές των φίλων και των ιδεών τους. Αυτού του είδους η στοχευμένη παρατήρηση μπορεί να οδηγήσει τα παιδιά στο να διατυπώσουν απόψεις ή αιτήματα με μεγαλύτερη ακρίβεια.

Μαθητές και μαθήτριες τρίτης δημοτικού μοιράζονται με την ομάδα των συμμαθητών και συμμαθητριών τους όσα ανακάλυψαν με αφορμή τη γραπτή αποτύπωση του κοινωνικού τους ατόμου.

Είμαι πολύ κοντά με τα βιβλία.”

Ο σκύλος που θέλω να υιοθετήσω είναι πολύ κοντά μου.”

Έχω πολλές κοντινές σχέσεις.”

Ανακάλυψα ότι οι σχέσεις που έχω με νέα πρόσωπα στη ζωή μου είναι πολύ κοντινές.”

Αγαπώ το skate.”

Είμαι πολύ κοντά με τους σημαντικούς ανθρώπους της ζωής μου.”

Ο αθλητισμός είναι πολύ κοντά μου.”

Έχω βάλει πολύ μακριά το μπαμπά μου γιατί μου φωνάζει. Θέλω να μπορούμε να συνεργαζόμαστε.”

Έχω βάλει τους γονείς μου πιο μακριά από τους φίλους μου γιατί δεν παίζουμε μαζί και συνέχεια έχουν δουλειά. Θέλω περισσότερο χρόνο μαζί τους.”


Sociometry, experimental method & the science of society, J. L. Moreno.