Βιωματικό Εργαστήριο, τα “δύσκολα παιδιά” στην τάξη

Το βιωματικό εργαστήριο με τίτλο Προκλήσεις Εκπαιδευτικών, Τα “δύσκολα παιδιά στην τάξη” απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων και ειδικοτήτων που επιθυμούν να διερευνήσουν το τοπίο της σχέσης τους με τους “δύσκολους” μαθητές και μαθήτριες της τάξης τους.

Στο επίκεντρο του εργαστηρίου θα τεθούν η συναισθηματική και η γνωστική εμβάθυνση στον παιδαγωγικό ρόλο και η σχέση μεταξύ μαθητών, μαθητριών και εκπαιδευτικών.

Το εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, 28/5, 12:00 – 15:00 στο Spectral, Θεσσαλονίκης 20, Ωραιόκαστρο.

Πληροφορίες / Εγγραφές έως τις 26/5:
6936125326, Πετρίτση Ιωάννα.