Οι ελέφαντες προτιμούν να ζουν κοντά σε νερό. Σχηματίζουν αγέλες για να κοινωνικοποιηθούν. Βάζουν τα μικρά τους στο επίκεντρο της προσοχής των ομάδων τους. Επικοινωνούν με αγγίγματα, οσμές και ήχους. Έχουν αυτεπίγνωση και δείχνουν ενσυναίσθηση.

Οι ελέφαντες προτιμούν να ζουν κοντά σε νερό. Σχηματίζουν αγέλες για να κοινωνικοποιηθούν. Βάζουν τα μικρά τους στο επίκεντρο της προσοχής των ομάδων τους. Επικοινωνούν με αγγίγματα, οσμές και ήχους. Έχουν αυτεπίγνωση και δείχνουν ενσυναίσθηση.

Καλώς ήρθατε στον ιστότοπο

το Ψυχόδραμα στην Εκπαίδευση παιδιών & εφήβων

Ονομάζομαι Ιωάννα Πετρίτση και σας καλωσορίζω στην ιστοσελίδα μου.

Είμαι εκπαιδευτικός και ψυχοδραματίστρια. Αξιοποιώ τη μέθοδο και τη φιλοσοφία του ψυχοδράματος για την ανάπτυξη του αυθορμητισμού και της δημιουργικότητας στην τυπική και μη τυπική εκπαίδευση παιδιών & εφήβων. 

Ο ψυχίατρος J.L. Moreno, εμπνευστής της μεθόδου στις αρχές του 20ου αιώνα, όρισε το ψυχόδραμα ως “μια επιστημονική εξερεύνηση της αλήθειας διαμέσου της δραματικής μεθόδου”. Σήμερα αξιοποιείται παγκοσμίως σε τομείς όπως η ψυχοθεραπεία και η κοινωνική εργασία.

Εδώ μπορείτε να παρακολουθείτε την εφαρμογή του ψυχοδράματος στον τομέα της τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης και να ενημερώνεστε για τα εργαστήρια και τις ομάδες παιδιών & εφήβων, εκπαιδευτικών και γονέων που σχεδιάζω και οργανώνω σε συνεργασία με το Κέντρο Μελέτης και Εφαρμογής του Ψυχοδράματος Ι Σοφία Συμεωνίδου.

Tο ψυχόδραμα

Το ψυχόδραμα είναι μια βιωματική μέθοδος δράσης βασισμένη στη θεωρία της ανάπτυξης της προσωπικότητας και τη φιλοσοφία του ψυχιάτρου J.L. Moreno. Η λέξη στην κυριολεξία της σημαίνει δράση της ψυχής και ο εμπνευστής της φιλοσοφίας του ψυχοδράματος το περιέγραψε ως “μια επιστημονική εξερεύνηση της αλήθειας διαμέσω της δραματικής μεθόδου”.

Το ψυχόδραμα βοηθά το άτομο και τα μέλη της ομάδας να εξερευνήσουν τη σχέση με τον εαυτό τους, τους γύρω τους και τον κόσμο και να εντοπίσουν πιθανές δυσλειτουργίες τους ή άκαρπες επαναλήψεις συμπεριφορών. Aνοίγει το δρόμο του πειραματισμού και της αναζήτησης νέων τρόπων δράσης ή αντίδρασης σε μια παλιά ή νέα κατάσταση, αναπτύσσοντας έτσι τον αυθορμητισμό και τη δημιουργικότητα.

Η Ψυχοδραματική Συνεδρία

Κάθε ψυχοδραματική συνεδρία εξελίσσεται σε τρεις φάσεις: το ζέσταμα, την εκδραμάτιση και το μοίρασμα.

Στην πρώτη φάση της συνεδρίας ο/η συντονιστής/ -στρια αξιοποιεί την κοινωνιομετρία και το παιχνίδι για να δημιουργήσει μια οικεία ατμόσφαιρα που θα ενισχύσει τον αυθορμητισμό της ομάδας. Το ζέσταμα είναι στην πραγματικότητα μια συνθήκη που ενεργοποιεί, συνδέει τα άτομα μετάξύ τους και συνέχει την ομάδα. Δεν αποτελεί μόνο ένα στάδιο της συνεδρίας. Είναι η πυξίδα κάθε συνάντησης και αναπτύσσει τον αυθορμητισμό και τη δημιουργικότητα της ομάδας. Το ζέσταμα αναδεικνύει όσα σημαντικά φέρνουν τα μέλη και οδηγεί την ομάδα στην επιλογή του/της πρωταγωνιστή/-στριας που την θα οδηγήσει στο επόμενο στάδιο.

Ο/Η πρωταγωνιστής/-στρια είναι ο πρώτος αγωνιστής της ομάδας και στη φάση της εκδραμάτισης θα φέρει στην ψυχοδραματική σκηνή καταστάσεις από το παρελθόν, το παρόν ή το μέλλον οι οποίες τον/την δυσκολεύουν ή φαντάζεται ότι θα τον/την δυσκολέψουν, μια στιγμή της καθημερινότητάς, ένα όνειρο, μια προσδοκία, ένα ζήτημα που τον/την απασχολεί, κάτι που θέλει να αναπτύξει, ο,τιδήποτε σημαντικό γι’ αυτόν/-ήν.

Είναι πολύ σημαντικό να πούμε εδώ ότι, η εκδραμάτιση δε σχετίζεται με το θέατρο και την υποκριτική. Αντίθετα, είναι μια φυσική δράση που εξελίσσεται με την υποστήριξη του/της συντονιστή/-στριας και δίνει το χώρο στον/στην πρωταγωνιστή/-στρια να εκφραστεί και να δημιουργήσει στη σκηνή τον εσωτερικό του/της κόσμο. Η εκδραμάτιση βοηθά τον/την πρωταγωνιστή/-στρια να αποκτήσει επίγνωση και να πειραματιστεί ενσυνείδητα, ώστε να δράσει κατάλληλα με επάρκεια και αυθορμητισμό. Σε αυτή τη φάση η ομάδα διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο, καθώς τα μέλη της, είτε κρατούν τους ρόλους των σημαντικών προσώπων της σκηνής που εκδραματίζεται, είτε είναι ενεργοί κοινωνοί όσων εκτυλίσσονται. Το ψυχόδραμα ενεργοποιεί με αυτό τον τρόπο, όχι μόνο τον/την πρωταγωνιστή/-στρια, αλλά και τα μέλη της ομάδας που κατά τη διάρκεια της δράσης αναζητούν συνειδητά ή ασυνείδητα τις συνδέσεις και τα σημεία “επαφής” τους με όσα συμβαίνουν στη σκηνή, αλλά και το ίδιο το άτομο που πρωταγωνιστεί.

Μετά το τέλος της εκδραμάτισης, η ομάδα συναντιέται και πάλι στον κύκλο για την τελευταία φάση της συνεδρίας, το μοίρασμα. Εδώ τα μέλη της ομάδας μοιράζονται με τον/την πρωταγωνιστή/-στρια το αποτύπωμα της δουλειάς του/της στους ίδιους. Σε αυτό το στάδιο αναδεικνύεται η οικουμενικότητα της ανθρώπινης εμπειρίας που επανανενεργοποιεί τους συμμετέχοντες/-ουσες και επιτρέπει την καλλιέργεια της κουλτούρας της συνύπαρξης και του σεβασμού, τροφοδοτώντας εκ νέου την ομάδα.

Το κοινωνιόδραμα

Το κοινωνιόδραμα είναι μια ομαδική βιωματική μέθοδος δράσης, βασισμένη στη φιλοσοφία του ψυχιάτρου J.L. Moreno. Αποτελεί από κοινού με το ψυχόδραμα και την κοινωνιομετρία βασικό πυλώνα της επιστήμης που ανέπτυξε για την ψυχοκοινωνική ανάπτυξη και υποστήριξη του ατόμου και των κοινωνιών.

Ενώ το ψυχόδραμα θέτει στο επίκεντρο της συνεδρίας τις δυναμικές που αναπτύσσονται εσωτερικά στο άτομο που πρωταγωνιστεί, το κοινωνιόδραμα επικεντρώνεται στη δυναμική των σχέσεων που αναπτύσσονται μεταξύ διαφορετικών κοινωνικών ομάδων ή κοινωνιών και εξερευνά τη συλλογική οπτική γύρω από ένα ζήτημα.

Το κοινωνιόδραμα αναδεικνύει τους κοινωνικούς ρόλους που αλληλεπιδρούν σε μια συγκεκριμένη συνθήκη και προάγει την κατανόηση των κοινωνικών, πολιτικών, οικονομικών και άλλων παραγόντων που την επηρεάζουν. Με αυτό τον τρόπο βοηθά την ομάδα αφενός να εμβαθύνει στην κοινωνική πραγματικότητα και αφετέρου να αναζητήσει υγιέστερους τρόπους για την κοινωνική συνύπαρξη.

Γιατί το ψυχόδραμα και το κοινωνιόδραμα στην εκπαίδευση παιδιών & εφήβων;

Τα παιδιά είναι προικισμένα με τη φυσική περιέργεια για τον κόσμο και τα πράγματα που αποτελούν το περιβάλλον τους. Συχνά όμως, εγκλωβίζονται στην επανάληψη και τη στερεοτυπία. Αν και δεν μπορούμε να το αποδώσουμε αποκλειστικά εκεί, η τάση αυτή θα πρέπει να συνδέεται και με το γεγονός ότι τα κλασικά εκπαιδευτικά συστήματα μάθησης, πολλές φορές υποβαθμίζουν τον παιδικό αυθορμητισμό και τη φυσική τάση που έχουν τα παιδιά να αναπτύσσουν προοδευτικούς ρόλους, όπως αυτός του/της εξερευνητή/-τριας, του ατόμου που ρωτά, αναρωτιέται και δρα, του/της εφευρέτη.

Η εκπαίδευση, όπως τη γνωρίζουμε οι περισσότεροι  /-ες, αναζητά και ξέρει να υποστηρίζει τους μαθητές και τις μαθήτριες όταν αυτοί/ες βρίσκονται στο ρόλο του “καλού, έξυπνου επιμελούς και συνεπούς μαθητή”. Πού βρίσκεται όμως ο χώρος για άλλους ρόλους; Πού βρίσκεται ο χώρος για την αλήθεια των παιδιών και των εφήβων;

Η επιστήμη του ψυχοδράματος & του κοινωνιοδράματος ως κατ’ εξοχήν ανθρωποκεντρικός φιλοσοφικός οδηγός και πρακτικό εργαλείο στην υπηρεσία της εκπαίδευσης αξιοποιείται ακριβώς για να συνδέσει τη μάθηση και τη μαθησιακή διαδικασία με την πραγματική ζωή στο εδώ και το τώρα. Για να αποδεσμεύσει τα παιδιά, τους/τις εφήβους, τους/τις δασκάλους/-ες και τους γονείς από τα πρότυπα και τις συμπεριφορές που παγιδεύουν την μαθησιακή διαδικασία και τις σχέσεις στην στερεοτυπική επανάληψη εμπεδωμένων μεθόδων και πρακτικών.

Ο,τιδήποτε συνδέεται με τη μάθηση συνδέεται άρρηκτα με την ικανότητα των ανθρώπων να αναζητούν τρόπους νέας αντίδρασης σε μια παλιά κατάσταση ή επαρκούς αντίδρασης σε μια νέα συνθήκη. Με αυτά τα λόγια ορίζει ο J.L. Moreno, τον αυθορμητισμό και τη δημιουργικότητα.

Για την ανάπτυξή τους αξιοποιούμε την ομάδα. Η ομάδα είναι ο ζωτικός χώρος που με σεβασμό και καθολική αποδοχή δημιουργεί ένα περιβάλλον που επιτρέπει στα παιδιά να συνδέονται, να αναζητούν και να ανακαλύπτουν νέους τρόπους δράσης σε ένα μη τιμωρητικό πλαίσιο, που σέβεται τις διαφοροποιημένες ανάγκες τους και απαλλάσσει από την ανασφάλεια του λάθους. Ανοίγει νέους δρόμους, λειτουργεί επανορθωτικά στη μαθησιακή εμπειρία και μαθαίνει στα παιδιά να μαθαίνουν με ελευθερία και ευθύνη, αυθόρμητα και δημιουργικά, απολαμβάνοντας την εμπειρία της δοκιμής νέων ρόλων, βιώνοντας την υποστήριξη και ανακαλύπτοντας νέες συνδέσεις με τους ανθρώπους και τις συνθήκες.

Με εργαλείο τη βιωματική μέθοδο και τη φιλοσοφία του ψυχοδράματος & του κοινωνιοδράματος

 • καλλιεργούμε τον αυθορμητισμό και τη δημιουργικότητα των παιδιών και των εφήβων με στόχο να αναπτύξουμε τα κίνητρά τους για μάθηση και αυτο-ανακάλυψη,
 • υποστηρίζουμε τους εκπαιδευτικούς να αναπτύξουν και να ανταποκριθούν στην πολυπλοκότητα του επαγγελματικού τους ρόλου,
 • πλαισιώνουμε τους γονείς αποδίδοντας στη σχέση γονέα-παιδιού την αξία που πραγματικά κατέχει στην ψυχοκοινωνική ανάπτυξη των παιδιών και των εφήβων,
 • συνεργαζόμαστε με φορείς και εκπαιδευτικούς οργανισμούς για την πλαισίωση της δράσης τους μέσω της υποστήριξης των παιδιών, των εφήβων, των νέων, των εκπαιδευτικών, των εθελοντών/-ντριών και των γονέων.

Δράσεις

Παιδιά & έφηβοι

Η ομάδα δημιουργεί ένα ζωτικό χώρο έκφρασης και δημιουργίας, αναδεικνύοντας τη φυσική τάση των παιδιών να ζουν και να εκφράζονται δημιουργικά και αυθόρμητα. Μέσα από τη συμμετοχή σε ψυχοδραματικές ομάδες & κοινωνιοδραματικά εργαστήρια ποικίλων θεματικών τα παιδιά & οι έφηβοι:

 • εκφράζουν τις επιθυμίες, τις ανάγκες & τα συναισθήματά τους,
 • νιώθουν την αποδοχή, την αλληλεγγύη και την αμοιβαιότητα,
 • βιώνουν την κοινωνική διάσταση του εαυτού τους,
 • ενθαρρύνονται να διατηρήσουν και να αναπτύξουν τη δημιουργικότητα και τον αυθορμητισμό τους.

Οι ομάδες ψυχοδράματος για παιδιά και εφήβους πραγματοποιούνται καθ΄ όλη τη διάρκεια της ακαδημαϊκής χρονιάς, ενώ θεματικά εργαστήρια οργανώνονται όλο το χρόνο σε συνεργασία με φορείς και εκπαιδευτικά ιδρύματα.

“Το παιδί είναι πιο σημαντικό από την τεκνοποίηση – πιο σημαντική από την εξέλιξη της δημιουργίας, είναι η εξέλιξη του δημιουργού”

J.L. Moreno, Ψυχίατρος, Εμπνευστής του ψυχοδράματος

Εκπαιδευτικοί

Οι συμμετέχοντες/-ουσες εκπαιδευτικοί καλλιεργούν τη δημιουργικότητα και τον αυθορμητισμό στο ρόλο του παιδαγωγού και αναπτύσσουν την εμπιστοσύνη τους στην ομάδα και τις ομαδικές διαδικασίες.

Οι ψυχοδραματικές ομάδες υποστηρίζουν τους εκπαιδευτικούς:

 • να εμβαθύνουν συναισθηματικά και γνωστικά στον παιδαγωγικό ρόλο,
 • να κατανοούν τις εκπαιδευτικές & ψυχοκοινωνικές ανάγκες των παιδιών,
 • να εδραιώνουν σταθερές σχέσεις με τους μαθητές, τις μαθήτριες, τους γονείς και τους συναδέλφους/-ισσές τους,
 • να εξελίσσονται στον παιδαγωγικό τους ρόλο.

Οι συναντήσεις των ομάδων εκπαιδευτικών πραγματοποιούνται σε εβδομαδιαία βάση καθ’ όλη τη διάρκεια της ακαδημαϊκής χρονιάς.

“Δουλειά μας είναι να διδάξουμε τα παιδιά που έχουμε. Όχι τα παιδιά που θα θέλαμε να έχουμε.
Όχι τα παιδιά που είχαμε. Τα παιδιά που έχουμε τώρα. Όλα τους.”
Kevin Maxwell, Αμερικανός παιδαγωγός 

Γονείς

“Δεν είμαι πια τόσο μικρός για να τα ξέρω όλα”

James J.M. Barrie, Συγγραφέας & δημιουργός του Πήτερ Παν

Ατομικά Εργαστήρια Γονέων

Τα ατομικά εργαστήρια βοηθούν τους γονείς να εξερευνήσουν το τοπίο της σχέσης που αναπτύσσεται στην οικογένεια γύρω από τα θέματα που σχετίζονται με την εκπαίδευση των παιδιών τους και τη ζωή στη σχολική κοινότητα και το σπίτι.

 • πώς η σχολική επίδοση επιδρά στη σχέση μεταξύ παιδιών και γονέων;
 • πώς μπορούν οι γονείς να υποστηρίζουν ουσιαστικά τα παιδιά στο ρόλο του/της μαθητή/τριας;
 • πώς η εμπειρία του σχολείου επηρεάζει τη σχολική και οικογενειακή ζωή των παιδιών;
 • πώς διαμορφώνεται ο ρόλος του γονέα στο πλαίσιο του σχολικού περιβάλλοντος;

Η διάρκεια και η συχνότητα των ατομικών εργαστηρίων ορίζεται κατά περίπτωση.

Ομάδες Γονέων

Ο ρόλος του γονέα αποτελεί μια από τις σημαντικότερες προκλήσεις της ενήλικης ζωής των ανθρώπων. Η οικογενειακή δομή, οι δεσμοί και τα δυναμικά μεταξύ γονέων και παιδιών σε συνδυασμό με τη διαδικασία κοινωνικοποίησης και εκπαίδευσης των παιδιών δημιουργούν ένα σύνθετο και πολυπαραγοντικό πλέγμα διάδρασης. Προκειμένου να επιτελείται δημιουργικά και με επάρκεια ο γονεϊκός ρόλος και να επιτυγχάνεται η υγιής ψυχοσυναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη του παιδιού, ο γονέας είναι ανάγκη:

 • να κατανοεί και να εμβαθύνει στις ζυμώσεις που ο ίδιος υφίσταται σε κοινωνικό και συναισθηματικό επίπεδο στο πλαίσιο του ρόλου του και παράλληλα,
 • να είναι σε θέση να κατανοεί τις μεταβαλλόμενες ανάγκες του παιδιού.

Οι συναντήσεις των ομάδων γονέων πραγματοποιούνται σε εβδομαδιαία βάση καθ’ όλη τη διάρκεια της ακαδημαϊκής χρονιάς.

Συνεργασία με φορείς & εκπαιδευτικούς οργανισμούς

Το Ψυχόδραμα στην Εκπαίδευση μπορεί να εφαρμοστεί σε όλα τα πλαίσια τυπικής & μη τυπικής μάθησης με σκοπό:

 • την επαγγελματική υποστήριξη παιδαγωγών όλων των γνωστικών αντικειμένων,
 • τη δημιουργία ομάδων εφήβων και παιδιών στο πλαίσιο οποιασδήποτε ομαδικής δραστηριότητας
 • την υποστήριξη εθελοντών/-ντριών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της νεολαίας σε τυπικά, μη τυπικά και άτυπα πλαίσια μάθησης,
 • τη δημιουργία ομάδων γονέων,
 • την οργάνωση θεματικών αυτοτελών εργαστηρίων για παιδιά, εφήβους, εθελοντές/-ντριες, εκπαιδευτικούς και γονείς.

Οι μέθοδοι δράσης και οι ενεργητικές τεχνικές του ψυχοδράματος και του κοινωνιοδράματος βρίσκουν εύφορο έδαφος σε όλα τα εκπαιδευτικά πλαίσια που στηρίζουν τη δραστηριότητά τους στη συμμετοχή και τη συνεργασία μεταξύ παιδιών, εφήβων και νέων.

Οι φορείς και οι εκπαιδευτικοί οργανισμοί έχουν τη δυνατότητα να πλαισιώσουν τη δράση τους με στοχεύμενα αυτοτελη θεματικά εργαστήρια ή/και μέσω της δημιουργίας σταθερών ομάδων παιδιών, εφήβων, νέων, εκπαιδευτικών, εθελοντών/-ντριών ή/και γονεών.

Το Ψυχόδραμα στην Εκπαίδευση απευθύνεται στους οργανισμούς που αξιολογούν την αποδοχή, την ομαδικότητα, την ενεργό συμμετοχή των μελών μιας ομάδας και την αίσθηση της συλλογικότητας ως απαραίτητα στοιχεία για την υλοποίηση των εκπαιδευτικών τους στόχων.

Συχνές Ερωτήσεις

Πώς μπορώ να συμμετέχω σε μια ομάδα ψυχοδράματος για εκπαιδευτικούς, γονείς, παιδιά ή εφήβους;

Οι ομάδες ψυχοδράματος πραγματοποιούν συναντήσεις καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου και ανάλογα με τη φύση τους έχουν προσυμφωνημένη διάρκεια και συγκεκριμένες χρονικές περιόδους κατά τις οποίες έχουν τη δυνατότητα να υποδέχονται νέα μέλη.

Για τη συμμετοχή των παιδιών και των εφήβων προϋποτίθεται η γραπτή σύμφωνη γνώμη των γονέων ή κηδεμόνων.

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις συμμετοχής σε μια ομάδα ψυχοδράματος;

Για τη συμμετοχή σε ομάδα εκπαιδευτικών ή γονέων απαραίτητη προϋπόθεση είναι μια προσωπική συνάντηση με την συντονίστρια της ομάδας.

Για τη συμμετοχή παιδιών ή εφήβων στις ομάδες ψυχοδράματος προϋποτίθεται η γραπτή σύμφωνη γνώμη των γονέων ή κηδεμόνων, καθώς και μια συνάντηση γνωριμίας με τη συντονίστρια της ομάδας.

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις παραμονής στην ομάδα;

Από τη στιγμή που ένας/μια γονέας, εκπαιδευτικός, παιδί ή έφηβος/η γίνει μέλος μιας ψυχοδραματικής ομάδας, η συντονίστρια της ομάδας διατηρεί το δικαίωμα παύσης της μεταξύ τους συνεργασίας στην περίπτωση που:

 • αδυνατεί να τηρήσει τους κανόνες της,
 • να τηρήσει το προσυμφωνημένο πρόγραμμα συναντήσεων της ομάδας.

Θα λάβω βεβαίωση συμμετοχής;

Η επιλογή για τη συμμετοχή σε μια ομάδα ψυχοδράματος  αποτελεί προσωπική επιλογή και ανάγκη και δεν πρέπει να συγχέεται με οποιοδήποτε είδος σεμιναριακού τύπου συναντήσεις. Ως εκ τούτου, τα μέλη των ομάδων δεν λαμβάνουν βεβαιώσεις συμμετοχής.

Τι είναι η εμπιστευτικότητα και γιατί είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ύπαρξη της ομάδας;

Η εμπιστευτικότητα είναι μια από τις βασικότερες αρχές και προϋποθέσεις για την ύπαρξη των ομάδων και την ομαλή λειτουργία τους. Πρόκειται για την κοινά αποδεκτή συμφωνία μεταξύ των μελών και της συντονίστριας ότι όλες οι πληροφορίες που μοιράζονται στο πλαίσιο των συναντήσεων των ομάδων παραμένουν αυστηρά εμπιστευτικές και οποιαδήποτε αναπαραγωγή τους από τα μέλη της ομάδας προς οποιονδήποτε τρίτο με οποιοδήποτε τρόπο απαγορεύεται αυστηρά.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.

Νέα

«Τι γιατί; Γιατί το λέω εγώ!»

«Τι γιατί; Γιατί το λέω εγώ!» Αν…

Βιωματικό Εργαστήρι, (Ανα)γνωρίζοντας τον ενηλικισμό

Κυριακή, 30 Απριλίου 2023, 10:30 - 13:30στο…

Κοινωνιόδραμα στην τάξη με θέμα το δυστύχημα των Τεμπών

Το δυστύχημα των Τεμπών επηρέασε…

Βιωματική Ομάδα Κοινωνικής Εμπειρίας και Μάθησης για εφήβους/-ες 13-16 ετών

Στη μετάβασή τους από την παιδική…

Βιωματικό Εργαστήριο “Προσεγγίζοντας τον ενηλικισμό” στο Συνέδριο του Π.Τ.Δ.Ε

Το Ψυχόδραμα στην Εκπαίδευση σε συνεργασία…

Ψυχοδραματικό Εργαστήριο “Το κοινωνικό μου άτομο” στο Συνέδριο του Π.Τ.Δ.Ε

Το Ψυχόδραμα στην Εκπαίδευση συμμετέχει…

Ιωάννα Πετρίτση

Το 2016 ξεκίνησα την εκπαίδευση στο ψυχόδραμα στο Κέντρο Μελέτης και Εφαρμογής του Ψυχοδράματος Ι Σοφία Συμεωνίδου, μέλος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Εκπαιδευτικών Οργανισμών Ψυχοδράματος (FEPTO) και πιστοποιημένος φορέας εκπαίδευσης στο Ψυχόδραμα.

Το 2015 εκπαιδεύτηκα στη χρήση των εγχειριδίων Compass & Compasito του Συμβουλίου της Ευρώπης για την εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα με παιδιά και νέους/ες.

Το 2012 αποφοίτησα από το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Συνεργασίες:

Από το Σεπτέμβριο του 2020 είμαι δασκάλα στο Big Bang School.

Το 2020 οργάνωσα σε συνεργασία με το Ροδάνι – Κέντρο Ψυχολογίας και Παιδαγωγικής των Τεχνών ψυχοδραματικές ομάδες υποστήριξης εκπαιδευτικών τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης.

Από το 2013 έως το 2020 εργάστηκα στην ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων ως Συντονίστρια Προγραμμάτων στον τομέα της ψυχοκοινωνικής και εκπαιδευτικής υποστήριξης οικογενειών που απειλούνται με κοινωνικό αποκλεισμό στο Κέντρο Υποστήριξης Νέων της ΑΡΣΙΣ, στον τομέα ψυχοκοινωνικής υποστήριξης κοινωνικών ομάδων που διαβιούν κάτω από το όριο της φτώχειας, και ιδιαίτερα στον άστεγο πληθυσμό της Θεσσαλονίκης, καθώς και στον τομέα της Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα με παιδιά και νέους/ες.

Μετέφρασα στα ελληνικά το Compass – Εγχειρίδιο Βιωματικής Εκπαίδευσης στα ανθρώπινα δικαιώματα και τα δικαιώματα με νέους/ες του Συμβουλίου της Ευρώπης και οργάνωσα σειρά βιωματικών δράσεων σε δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια, καθώς και βιωματικά σεμινάρια στη χρήση του εργαλείου για εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και εθελοντές/ντριες, αναλαμβάνοντας παράλληλα την εποπτεία της υλοποίησης των δράσεων στα σχολεία.

Το 2013 συμμετείχα στη συγγραφική ομάδα της έρευνας «Η νεολαία δείχνει το δρόμο – όμως προς τα πού. Νεολαία και Άκρα Δεξιά στην Ελλάδα», καθώς και στη συγγραφή δύο ακόμα άρθρων, του «Solidarity, not adjustment. Activism learning as (self-) transformation» για το συλλογικό τόμο Psychology in education, innovations and controversies – interrogating educational change (2014) και του «Activism as (self) transformation» για τον συλλογικό τόμο Psychology and transformation: Contemporary debates and interventions (2015), στο πλαίσιο της έρευνας για το πώς ο ακτιβισμός και η συμμετοχή σε κοινωνικές πρωτοβουλίες μπορεί να αποτελέσει πεδίο βιωματικής μάθησης για τους συμμετέχοντες και τις συμμετέχουσες.

Επικοινωνία

Το Ψυχόδραμα στην Εκπαίδευση

Ιωάννα Πετρίτση

Τηλ.: 6936125326

e-mail: ioannapetritsiedu@gmail.com

Βρείτε μας στο Facebook

© Copyright - Το Ψυχόδραμα στην Εκπαίδευση