Ομάδα Ψυχοδράματος για εκπαιδευτικούς και εμψυχωτές /τριες της ΑΡΣΙΣ

Η βιωματική ομάδα επαγγελματικής υποστήριξης εκπαιδευτικών και εμψυχωτών που εργάζονται σε δομές της ΑΡΣΙΣ, βασισμένη στη φιλοσοφία και τη μέθοδο του Ψυχοδράματος, ξεκίνησε τις εβδομαδιαίες συναντήσεις της το Μάρτιο του 2019 και ολοκληρώθηκε ενάμιση χρόνο μετά.

Δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της συνεργασίας του Κέντρου Μελέτης και Εφαρμογής του Ψυχοδράματος Ι Σοφία Συμεωνίδου και της ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων, όπου οι εκπαιδευόμενοι ψυχοδραματιστές και ψυχοδραματίστριες του Κέντρου πραγματοποιούν την πρακτική τους άσκηση, προσανατολισμένη στην εμψύχωση και ενδυνάμωση όσων δραστηριοποιούνται στον τομέα της νεολαίας.

Η ομάδα στόχευσε στην πλαισίωση των εκπαιδευτικών και των εμψυχωτών που απασχολούνται στον τομέα της μη τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης στις δομές φιλοξενίας παιδιών, ασυνόδευτων παιδιών και εφήβων και στα Κέντρα Υποστήριξης Νέων της ΑΡΣΙΣ.

Οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί, ως εν δυνάμει φορείς παιδείας, κοινωνικά πρότυπα και πρόσωπα αναφοράς και φροντίδας για τα παιδιά και τους νέους, υποστηρίχθηκαν στο να κατανοήσουν, να αναπτύξουν και να ανταποκριθούν στην πολυπλοκότητα του επαγγελματικού τους ρόλου, αλλά και να συνδέσουν τις πραγματικές ανάγκες των παιδιών και των νέων με τις εκπαιδευτικές διαδικασίες μη τυπικής και άτυπης μάθησης που οργάνωναν.

Η ομάδα πραγματοποιήθηκε στη βάση των αρχών της αλληλεγγύης, του σεβασμού, της συμμετοχής των παιδιών και των εφήβων στις αποφάσεις που τους αφορούν, της ειρηνικής συνύπαρξης και της δημιουργίας, με τρόπο που να μπορεί να υποστηρίζει τη διαφορετικότητα και τις ποικίλες κοινωνικές και εκπαιδευτικές ανάγκες και επιθυμίες τους.

Το ψυχόδραμα, η κοινωνιομετρία και το κοινωνιόδραμα αξιοποιήθηκαν ως τα βασικά μεθοδολογικά εργαλεία στις συναντήσεις της ομάδας. H βιωματική φύση και η φιλοσοφία τους επέτρεψαν στα μέλη της ομάδας να συναντηθούν. Kοινός παρονομαστής οι ποικίλες και πολύπλοκες δυσκολίες που καλούνταν να αντιμετωπίζουν καθημερινά. Το σημείο εκκίνησης των δυσκολιών, αυτών η ίδια η φύση της ομάδας στόχου· παιδιά και έφηβοι προσφυγικής και μεταναστευτικής καταγωγής, παιδιά και έφηβοι που βρίσκονταιν αντιμέτωποι με τον κοινωνικό αποκλεισμό, τη σχολική διαρροή και αποτυχία, παιδιά και έφηβοι που μεγάλωναν μακριά από το οικογενειακό τους περιβάλλον, εργαζόμενα παιδιά και έφηβοι, παιδιά και έφηβοι θύματα εκμετάλλευσης, κακοποίησης, παραμέλησης. Πολλαπλασιαστικά σε αυτό, το γεγονός ότι οι συμμετέχοντες λειτουργούσαν ως εκπαιδευτικοί, μέσα στο πλαίσιο των εμπεδωμένων ρόλων που το εκπαιδευτικό σύστημα καλλιεργεί, συχνά περιορισμένο στο δίπολο δάσκαλος – μαθητής.

Η ομάδα ως χώρος συνύπαρξης και ως σημείο αναφοράς διευκόλυνε την ανάπτυξη και εδραίωση της ολιστικής εκπαιδευτικής παρεμβασης ως κοινά αποδεκτής εκπαιδευτικής κουλτούρας. Τα μέλη απέκτησαν σταδιακά συνείδηση του συλλογικού παρονομαστή των ζητημάτων που καλούνταν να αντιμετωπίζουν σε καθημερινή βάση, αλλά και συνείδηση των βαθύτερων και ανείπωτων αναγκών των ίδιων των παιδιών και των νέων.