Βιωματική Ομάδα Κοινωνικής Εμπειρίας και Μάθησης για εφήβους/-ες 13-16 ετών

Στη μετάβασή τους από την παιδική στην πρώιμη εφηβική ηλικία, τα παιδιά είναι πολύ σημαντικό να δημιουργήσουν θετικές σχέσεις με τους συνομηλίκους τους και να διαμορφώσουν θετική αυτο-εικόνα και κοινωνική ταυτότητα. Σε αυτό συντελούν καθοριστικά οι κοινωνικές τους εμπειρίες και οι ευκαιρίες που έχουν να αναπτύξουν το ρεπερτόριο των ρόλων τους.

Σε αυτό το στάδιο τα παιδιά δοκιμάζουν νέους ρόλους, και ενώ διεκδικούν περισσότερη αυτονομία, παράλληλα διατηρούν έντονη την ανάγκη τους για αποδοχή και υποστήριξη. Έτσι, οι σχέσεις και οι συνδέσεις με τους σημαντικούς ανθρώπους της ζωής τους διαμορφώνουν το πεδίο εξερεύνησης, ανακάλυψης και σύνθεσης των πτυχών του εαυτού τους.

Παράλληλα, οι έφηβοι/ -ες ασχολούνται όλο και περισσότερο με τα κοινωνικά ζητήματα της επικαιρότητας και αναζητούν θέση και τρόπο δράσης μέσα στο κοινωνικό σύστημα όπου αντιλαμβάνονται ότι συμμετέχουν. Οι κοινωνικοί ρόλοι αποτελούν σταδιακά ένα όλο και σημαντικό πεδίο διερεύνησης και διάδρασης.

Η Βιωματική Ομάδα Κοινωνικής Εμπειρίας & Μάθησης δημιουργήθηκε το 2021. Στόχος της είναι η σύνδεση των παιδιών με τον εαυτό τους, τους σημαντικούς άλλους και τον κόσμο, με οδηγό την παιδαγωγική, τη φιλοσοφία & τη μέθοδο του ψυχοδράματος.

Οι συναντήσεις πραγματοποιούνται μία φορά την εβδομάδα και διαρκούν 1,5 ώρα.

Ο αριθμός των συμμετεχόντων είναι περιορισμένος και για τη συμμετοχή των παιδιών στην ομάδα προϋποτίθεται η σύμφωνη γνώμη των γονέων ή κηδεμόνων.

Για πληροφορίες & εγγραφές: 6936125326

Ώρες επικοινωνίας: Καθημερινά, 17:00 – 20:00.

Τα εργαστήρια πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, 18:30 – 20:00.