Ψυχοδραματικό Εργαστήριο “Το κοινωνικό μου άτομο” στο Συνέδριο του Π.Τ.Δ.Ε

Το Ψυχόδραμα στην Εκπαίδευση συμμετέχει στο Συνέδριο “Ψυχολογία παιδιών/εφήβων και Κοινωνιολογία της παιδικής ηλικίας. – Παράλληλοι μονόλογοι ή διαλογικές πρακτικές;” του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με το εργαστήριο ψυχοδράματος “Το κοινωνικό μου άτομο”.

Το εργαστήριο θα συστήσει βιωματικά μια παιδοκεντρική προσέγγιση για τη διερεύνηση των σχέσεων που αναπτύσσουν τα παιδιά και οι έφηβοι.

Με φιλοσοφικό οδηγό το ψυχόδραμα, θα επικεντρωθούμε σε ένα σπουδαίο κομμάτι της θεωρίας J.L. Moreno, εμπνευστή της μεθόδου. Οι συμμετέχοντες/-ουσες θα έχουν την ευκαιρία να προσεγγίσουν βιωματικά το κοινωνικό άτομο, έννοια με την οποία ορίζεται η μικρή ομάδα προσώπων με τα οποία ο κάθε άνθρωπος συνδέεται συναισθηματικά με θετικό, αρνητικό ή ουδέτερο τρόπο. Το κοινωνικό άτομο παραμένει δυναμικό, μεταβάλλεται διαρκώς, διαμορφώνει την κοινωνική μας εμπειρία και αναδεικνύει τις σχεσιακές μας πρακτικές, ακολουθώντας τις εξελίξεις στη ζωή μας.

Ως εκπαιδευτικό εργαλείο αυξάνει την επίγνωση των παιδιών και των εφήβων σχετικά με το ρόλο που διαδραματίζουν οι σχέσεις που αναπτύσσουν στο οικογενειακό και ευρύτερο κοινωνικό τους περιβάλλον και δυναμώνει τη φωνή τους στα περιβαλλοντα αυτά.